Zbori samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti Maribora od 23. do 27. junija 2014

Prebivalke in prebivalci Maribora! Dolga leta zaman čakamo, da bi oblast slišala in prepoznala potrebe ljudi ter jih uresničila. Na nas je, da se povežemo, organiziramo in sami najdemo pot iz te slepe ulice. V Iniciativi mestni zbor vas zato vabimo, da se nam pridružite na zborih prebivalcev samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti, ki bodo potekali v tem tednu:

* zbor prebivalcev SČS Center Ivan Cankar bo v sredo, 25. junija ob 18.00, v ZPM, Dom ustvarjalnosti mladih, Razlagova 16

* zbor prebivalcev SČS Studenci bo v četrtek, 26. junija ob 18.00, v MČ Studenci, Erjavčeva 43
  Izpostavljena tema: Planiranje investicij v komunalo na Studencih za leto 2015 in 2016

* zbor prebivalcev SČS Nova vas bo v četrtek, 26. junija ob 18.00, v MČ Nova vas, Radvanjska 65

* Zbor prebivalcev SČS Tabor bo v četrtek, 26. junija ob 18.00, v MČ Tabor, Metelkova 63

* Zbor prebivalcev SČS Pobrežje bo v petek, 27. junija ob 18.00, v MČ Pobrežje, Kosovelova 11

 

Če mislite, da ste premajhni
da bi lahko kaj spremenili,
poskusite zaspati s komarjem v sobi.

afriški pregovor