VABLJENI NA POBREŽJE, V NOVO VAS IN NA TEZNO

Najava zborov samoorganiziranih skupnosti med 16. in 22. 9. 2019

Že drugič to jesen se bodo v sredo na zboru samoorganizirane četrtne skupnosti (SČS) zbrali v prostorih svoje MČ na Kosovelovi 11 prebivalke in prebivalci Pobrežja, v četrtek pa Novovaščani (v MČ Nova vas na Radvanjski 65) in Tezenčani (v MČ Tezno na Panonski 12). Kot vedno bodo začeli ob 18.00, srečanje pa zaključili najkasneje ob 20.00.

Aktivni zboristi SČS Pobrežje se lahko pohvalijo, da se uresničujejo njihova nekaj letna prizadevanja za ukinitev vinjet na hitri cesti skozi Maribor. Dokler ne bo rešitev dokončna, bodo temo še vedno budno spremljali, so se zavezali. Na Teznem, kjer SČS deluje šele dobro leto, so na probleme svoje degradirane četrti že opozorili odgovorne, nakazali rešitve, dosegli pa tudi ponoven razmislek o umeščanju in dostopu do novega zdravstvenega doma. SČS Nova vas je to jesen odprla temo mariborskega kanalizacijskega omrežja, o kateri zdaj razpravljajo tudi vsi ostali zbori, aktivno pa spremljajo nastajanje parka ob Pekrskem potoku. To je le delček trenutnih aktivnosti, ki pa ne določajo tem, ki jih bo obravnaval posamezen zbor. O čem se želite pogovarjati, boste skupaj z ostalimi udeleženkami in udeleženci povedali vi, če se boste zbora udeležili.

Demokracija  nima učinka, če znotraj nje delujemo le kot opazovalci, so aktivni prebivalke in prebivalci, ki s pomočjo moderatorjev Iniciative mestni zbor (IMZ) že šesto leto v Mariboru na štirinajst dnevnih ali enkrat mesečnih srečanjih v enajstih mestnih četrtih in krajevnih skupnostih izgrajujejo skupnost, že spoznali in z marsikatero rešitvijo tudi dokazali. Da se jim pridružijo zato spet vabijo svoje sokrajanke in sokrajane, saj so skupaj močnejši in lahko postorijo več. » Pridruži se, če želiš aktivno sooblikovati skupnost: razpravljati o problemih, ki pestijo tebe in sosede, skupaj iskati rešitve, ki bodo probleme rešile, zahtevati od odgovornih, da rešitve uresničijo, ali pa jih uresničiti kar s sosedi, če je to mogoče« so tokrat zapisali na povabila.