VABILO


September je tu, prav tako tudi zbori samoorganiziranih skupnosti v Mariboru

Ta teden se po poletnem premoru spet začenjajo zbori samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) v MO Maribor, kjer se lahko pridružite svojim sosedom in skupaj razpravljate o problemih, ki vas pestijo, iščete rešitve zanje, zahtevate od odgovornih, da jih rešijo ali pa jih, če je to mogoče, rešite kar skupaj s sosedi sami:

  • zbor SČS Pobrežje: sreda, 4. 9., 18.00 >> MČ Pobrežje, Kosovelova 11
  • zbor SKS Pekre: sreda, 4. 9., 18.00 >> Dom kulture Pekre, Bezjakova 4
  • zbor SČS Tezno: četrtek, 5. 9., 18.00 >> MČ Tezno, Panonska 12
  • zbor SČS Nova vas: četrtek, 5. 9., 18.00 >> MČ Nova vas, Radvanjska 65

Tema tokratnih zborov bo ob tistih, ki jih bodo predlagali udeleženke in udeleženci, dokument Skupaj za skupno. V njem so pred lanskimi volitvami, skupaj s strokovnjaki na posameznih področjih, aktivni prebivalke in prebivalci MO Maribor v 66 zahtev strnili vsebine, ki so jih v šestih letih delovanja obravnavali na zborih. Naslovili so jih na županske kandidate, da se do njih opredelijo. Novi mariborski župan Saša Arsenovič se je nanje odzval spomladi in predlagal ustanovitev skupne delovne skupine, ki bo preučila dokument in pripravila predloge za udejanjenje zahtevanih sprememb. Delovna skupina, ki jo ob treh predstavnikih zborov sestavljajo še direktor mariborske mestne uprave, podžupanja za področje lokalne samouprave ter odgovorna za spletni portal »Izboljšajmo Maribor« iz kabineta župana, se je med poletjem sestala dvakrat. O vsebini srečanj bodo na prvih jesenskih zborih seznanjeni udeleženke in udeleženci, ki se bodo tudi opredelili do dosedanjega dela delovne skupine in dali usmeritve svojim predstavnikom  v njej za nadaljnje delo. Vabijo vas, da se jim na zborih pridružite, saj še vedno velja, da več glav, več ve in da se s soočenjem več mnenj zagotovo sprejmejo boljše odločitve.