Zbor SKS Kamnica, 2. 6. 2016


Prva faza projekta v Kamniški grabi pri koncu

Kamničani še niso začutili potrebe po skupnem reševanju problemov in so zbori slabo obiskani. Vendar pa je udeleženec, ki praktično ni zamudil nobenega zbora SKS Kamnica v dveh letih, kolikor je poteklo od začetka samoorganiziranja, prepričan, da bo vztrajnost enkrat le obrodila sadove. Seveda bi bile razprave na zborih plodnejše, če bi sodelovalo več sokrajanov. Še vedno namreč velja, da več glav, več ve. Pa tudi vsaka roka in glava lahko prispeva svoje.

Tokrat smo večino časa namenili področjem, ki motijo in po mnenju udeležencev niso urejena in bi jih moral zajemati Odlok o javnem redu in miru. Ali pa se vsaj ne ve, kateri predpis jih ureja, kdo je odgovoren za izvajanje in nadzor. Na koga se, če opazimo nepravilnosti, obrnemo, koga opozorimo, če se ne bo ukrepalo. Izpostavili smo predvsem red in čistočo, odpadke na pohodniških poteh po organiziranih izletih, slabo vzdrževane stavbe in okolice stavb. Manjkajo opozorilne table in koši za odpadke, lastniki psov ne čistijo za svojimi ljubljenčki.

Pred poletjem se bomo sestali najmanj še enkrat, vseeno pa smo se že dogovorili, da se ob zaključku dobimo šena skupnem pikniku v Magdalenskem parku. Z veseljem je bilo ugotovljeno, da se počasi končuje izgradnja kanalizacijskega omrežja v Kamniški grabi in krajani upajo, da bo istočasno sanirana tudi cesta, ki povezuje obe, Kamniško in Brestrniško, grabo. Najbolj si bodo oddahnili stanovalci Mediča, koder je bil v času gradnje speljan obvoz.