VABLJENI NA ZBOR!


Težave se ne rešujejo same

Na svoja redna štirinajst dnevna srečanja vas ta teden vabijo tri samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti (SČS in SKS) v Mariboru. V sredo bo zbor SKS Kamnica v njihovem domu kulture, v četrtek pa še zbora SČS Studenci in SČS Nova vas, v prostorih mestnih četrti. Kot vedno se jim lahko pridružite ob šestih popoldne.

Urnik zborov:

  • zbor SKS Kamnica >> sreda, 29. 11. 2017, ob 18:00, KS Kamnica, Vrbanska 97
  • zbor SČS Nova vas >> četrtek, 30. 11. 2017, 18:00, MČ Nova vas, Radvanjska 65
  • zbor SČS Studenci >> četrtek, 30. 11. 2017, 18:00, MČ Studenci, Erjavčeva 43

Krajani Studencev in Nove vasi se na zborih srečujejo že peto leto, Kamničani četrto. Obravnavajo teme, ki jih na posameznem zboru izpostavijo udeleženci sami. Problem posameznika se večinoma izkaže kot problem, s katerim se srečujejo tudi drugi. Morda so ga na zboru te ali pa katere druge SČS in SKS tudi že načeli in se lahko uporabi njihova izkušnja ali pa je problem ostal parkiran nekje v zapisnikih, ker udeleženec, ki ga je izpostavil, ni bil pripravljen pri reševanju sodelovati. Težave se ne rešujejo same, niti jih ne bo namesto prizadetega reševal kdo drug, so pa lažje rešljive, če imaš pri tem pomoč ali če jih rešujemo skupaj. Pri tem zelo pomagajo izkušnje sokrajanov, ki so podobne probleme že rešili. Predvsem teh se je v teh petih letih, od kar s pomočjo moderatorjev Iniciative mestni zbor zbori delujejo, nabralo ogromno. Nezavedno so udeleženci ob tem pridobili tudi znanja, ki jim pomagajo hitreje prepoznati problem in način, kako se ga lotiti. Spoznali so zapletene birokratske postopke, kdaj na koga in kako se obrniti, kaj storiti, če se pristojni ne odzovejo, zato so v svojih zahtevah vedno bolj učinkoviti.