Zbor SČS Center in Ivan Cankar, 23. 3. 2017


V centru tokrat bolj informativno

Na minulem zboru SČS Center in Ivan Cankar so se udeleženke in udeleženci najprej jasneje dogovorili, da temo obeležja o prvi električni svetilki, ki je na območju Balkana zasvetila prav na Grajskem trgu v Mariboru, obeležje pa stoji na precej zanemarjeni fasadi stavbe, prestavili na parkirišče idej, saj je reševanje v tem trenutku zaradi sodnih sporov v zvezi z dotično nepremičnino po njihovem mnenju onemogočeno. Temi se bodo posvetili spet kasneje. Delovna skupina za Mestni park in Tri ribnike je udeležence obvestila o tem, da se bo na območju Treh ribnikov v naslednjih dni v mariborskem mestnem izvedla sečnjo tamkajšnjega oslabelega in nevarnega drevja.Sanacija je več kot potrebna, v delovni skupini pa upajo, da se s tem reši tudi zadnje opozorilo delovne skupine občini o nevarnih drevesih na tem področju. Zbor je razpravljal še o odgovoru s strani MČ Center, v katerem so pojasnili, zakaj se v zadnjem pozivu občine za sodelovanje v drugem krogu izvedbe participatornega proračuna. Udeleženci so seveda razumeli mnenje MČ, da se v proces participatornega proračuna ne vključijo, dokler ni oblikovan ustrezen finančni okvir za sredstva, potrebna za realizacijo izglasovanih projektov, saj svojih sokrajank in sokrajanov ne želijo vleči za nos in jih angažirati za stvari, za katere ni gotovo, da se bodo uresničile. Ne razumejo pa, zakaj se kot predstavniki skupnosti tudi sami ne borijo, da se zadeve okoli zagotavljanja sredstev ne razrešijo in tako prispevajo k boju ljudi, da se upravljanje z ožjimi skupnostmi občine, kot so naše MČ in KS, vsaj delno spet prenese v roke teh lokalnih skupnosti in ljudi v njej.