Zbor prebivalcev SČS CenterIvanCankar, 5.3.2014


Pomagati želimo pri ureditvi centra Maribora

Na včerajšnjem zboru prebivalcev SČS Center in Ivan Cankar so udeleženci sklenili, da izvedejo anketo na temo Festival Lent in to v čim večjem obsegu. Skušalo se bo pridobiti mnenja prebivalcev, izsledki ankete pa bodo služili kot osnova za nadaljnje razgovore. V začetku aprila bi povabili na razgovor tudi Vladimirja Rukavino.

Pogovor na zboru je tekel tudi o potrebi po celostni podobi mestnega jedra. Trenutno stanje nekaterih ulic v središču mesta (Gosposka, Koroška) je obupno. Udeleženci si želijo več aktivnega (so)delovanja občine na tem področju. Sami bi pomagali tako, da bi zapisali elemente, za katere menijo, da bi jih morala vsebovati celostna podoba.

Še vedno pa je zelo aktivna delovna skupina, ki ureja izložbe izpraznjenih prostorov. Na Gosposki ulici bodo v prihodnje uredili tri izložbe.

Prihodnji zbor bo 19. marca, v prostorih ZPM.