Zbor SČS Nova vas, 27. 11. 2014


V NOVI VASI IŠČEJO KRATKOROČNE REŠITVE ZA ZMANJŠANJE HRUPA OB CESTI PROLETARSKIH BRIGAD

Dnevno se po Cesti proletarskih brigad vozi okoli 22.000 vozil, od tega 700 tovornjakov. Hrup, ki ga vozila povzročajo, je za prebivalce, ki živijo ob cesti, nevzdržen. Zato si delovna skupina, ki se ukvarja s tem problemom, prizadeva, da bi se uvedle kratkoročne rešitve, ki bi pripomogle k zmanjšanju hrupa. Dokler bo namreč zgrajena južna obvoznica, bo preteklo še nekaj časa. Projekt izgradnje je zelo obsežen, saj bo sama izgradnja, ko pride do njenega začetka, trajala več let. Kratkoročne rešitve, ki jih predlaga delovna skupina so zmanjšanje hitrosti ter obnova najbolj prizadetih delov ceste.

Glede obeh možnih rešitev je delovna skupina že stopila v kontakt s pristojnimi uradi na lokalni in državni ravni. Pristojni na Direkciji za ceste RS so obljubili, da si bodo prizadevali, da bo v naslednjem letu del sredstev namenjenih za obnovo državnih cest, po njihovem razrezu, namenjen obnovi Ceste proletarskih brigad. Kakršen koli poseg v prometno ureditev, tudi zmanjšanje omejitve hitrosti, pa zahteva posebne raziskave. Pristojni na občinskem Uradu za promet so delovni skupini povedali, da je občina pripravljena financirati raziskave, ki bodo pokazale, ali bi znižanje dovoljene hitrosti zmanjšalo hrup. Delovna skupina je zaradi ustvarjenega dialoga s pristojnimi službami optimistična.

Več informacij povezanih s Cesto proletarskih brigad lahko dobite na naslednjem zboru SČS Nova vas, ki bo v četrtek, 11. decembra 2014, v prostorih MČ Nova vas. Na zboru bodo obravnavane tudi teme, s katerimi se ukvarjajo druge delovne skupine: Tržnica Tabor, pogodba med Plinarno in Energetiko ter problematika funkcionalnih zemljišč.

Naslednji zbor: 11. 12. 2014 ob 18.00, MČ Nova vas na Radvanjski