Zbor SČS Radvanje, 12. 1. 2015


Z zagonom v novo leto

Zboristi so polni energije začeli z delovanjem v novem letu. Najprej so pregledali svoje delo v preteklem letu in ocenili svoje delovanje kot zelo uspešno. Posebej so bili ponosni na participatorni proračun ter na delovne akcije okoli ekoloških otokov, šolske poti, Rosmanitove grobnice itn. Prav tako ugotavljajo, da se končno, tako se zdi, rešuje problematika glede tajništva MČ, premika pa se tudi na področji kvalitete zraka, saj se kaže, da bo že poleti stala v Radvanju merilna naprava.

Razprava pa je stekla tudi o glavnih smereh delovanja zbora v letu 2016. Ena izmed smeri delovanja bo turizem, kjer se je ustanovila delovna skupina, ki bo trajno delovala z namenom izboljšanje tozadevne situacije preko povezovanja ponudnikov, prebivalcev in Zavoda za turizem Maribor - Pohorje. Prav tako se bodo ukvarjali z ohranitvijo Radvanjskega gradu, ureditvijo sankališča, nadzorom MOM pri izvajanju odločitev prebivalcev v okviru participatornega proračuna, sanacijo nevarnega drevja ob gozdnem robu, pa še kaj bi se našlo.

Naslednji zbor: torej, 26. januarja ob 18.00, v MČ Radvanje, Lackova 43.

Predstavitev pilotnega projekta in že prispelih predlogov
na krajevnem prazniku Radvanja, 3. oktobra 2015

Glasovanje o predlaganih projektih, 22. november 2015.
Rezultati: http://mariborpp.si/javnost/