Zbor SKS Pekre, 4. 5. 2017


Še slab mesec dni
za odstranitev nezakonito nasute zemljine sredi Peker

Nelegalne aktivnosti na področju stanovanjske soseske v Pekrah, ki jih zaobsega Ulica Jelenčevih, Pa Lackova, Bezjakova in Ipavčeva, so zaznali tudi na pristojnih inšpekcijskih službah. Med tem ko postopek nadzora še ni zaključen, pa je izvajalcu konec lanskega leta odrejeno, da do začetka letošnjega maja odstrani nezakonito navoženo zemljino, ki se je namesto na eni, pojavila na večih parcelah. Koliko se upošteva organe nadzora, bo torej v kratkem jasno, sokrajani pa si želijo predvsem zagotovilo, da je kanalizacijski vod, od katerega so odvisni v okolici, kljub vsem posegom v zdravem stanju in bo sposoben zadovoljevati tudi nove potrebe, če se te pojavijo. Zato prebivalci želijo skupni sestanek s pristojno občinsko strokovno službo ter izvajalcem za javno kanalizacijo, skupaj s predstavnikom lokalne skupnosti in trenutnim lastnikom parcele, po kateri teče skupen kanalizacijski vod – da enkrat za vselej razrešijo to vprašanje, na katerega noben ne da zanesljivega odgovora.

Razprava o participatornem proračunu, v katerega je letos vključena tudi KS Pekre, se je dotaknila problema vsebin projektov, na katere zna vplivati dejstvo, da so Pekre na področju urejenosti osnovnih življenjskih pogojev (infrastruktura je temeljni del) precej v zapostavljenem položaju. Da bodo ljudje s predlogi vsebinsko posegali v sicer obvezne naloge občine, je za pričakovati, a se je v Radvanju pokazalo, da v splošnem prevladajo skupnostni interesi, tiste vsebine, ki dvigujejo kakovost življenja v skupnosti na nekem malenkost višjem nivoju. Potrebne manjkajoče osnove, kot so urejeni vodovodi, kanalizacija in ceste, pa bo od občine potrebno še glasneje zahtevati. Udeleženci zbora SKS Pekre si želijo, da bi to bolj odločno počeli tudi predstavniki skupnosti, ki pa jih popoln odvzem pooblastil pred desetletjem in več še vedno paralizira. Tudi zato so se na ostale zbore odločili nasloviti pobudo za razpravo o spremembah v uradnih dokumentih, ki bi pooblastila o upravljanju ožjih lokalnih skupnosti ponesla nazaj v roke teh skupnosti in ljudi, ki tam prebivajo.

Naslednjič se na zboru SKS Pekre srečajo spet v sredo, 3. maja 2017.