Zbor SČS Pobrežje 13.6.2014


Marsikateri problem bi se lahko rešil že z malo dobre volje

V petek, 13.6 junija, smo se v SČS Pobrežje sestali že petič. Zbora se je prvič udeležilo kar nekaj krajanov, ki so izpostavili nekaj novih žuljev.

Ugotovili smo, da se podobni problemi pojavljajo v vseh mestnih četrteh in, da bi lahko prenekaterega rešili že z malo dobre volje, predvsem pa z večjo zavzetostjo pristojnih služb in javnih podjetij. Vsekakor pa moramo izkoristiti priložnost in do konca meseca sestaviti seznam naših predlogov del, ki bi se naj v MČ Pobrežje izvedla v proračunskih letih 2015 – 2016, zato bomo do naslednjega zbora, ki bo v petek, 27.6., delovni skupini za promet podali svoje pobude, na zboru pa pripravili zbir, ki ga bomo posredovali Uradu za komunalo, promet in prostor na MOM.