Zbor SČS Tabor, 13. 1. 2015


PP* tudi na Tabor!

Minulo sredo, 13. januarja, so se prvič v novem letu srečali tudi na Taboru. Informacija, da svet mestne četrti ne more premagati nesklepčnosti jih ni razveselila, še posebej v trenutku, ko bi se morali odzvati na vabilo mariborske občine, da letos pristopijo k izvedbi participatornega proračuna. Udeleženci zbora zelo želijo, da bi lahko, kot so to imeli možnost narediti lani v Radvanju, soodločali o projektih v svoji četrti, zato ne bodo odnehali, dokler svetniki v njihovi četrti tega ne bodo jasno razumeli in temu primerno reagirali.

Aktivnosti, ki se tičejo dreves v Mariboru, se nadaljujejo. Da bi vzdrževanje dreves v občini postalo resno in skrbno načrtovano ter strokovno izvedeno opravilo z vnaprej rezerviranimi finančnimi sredstvi, očitno zanima bore malo mestnih svetnikov. Nanje je bila namreč naslovljena pobuda z prej omenjeno vsebino, v upanju, da do zdaj postranska zadeva dobi v proračunu vsaj enakovredno obravnavo. Če se nanjo do sedaj ni odzval ptraktično nihče, pa se širi interes za akcijo označitve izginulih dreves, kateri se pridružuje vedno več samoorganiziranih četrti. Po večini je treba najprej prešteti manjkajoča drevesa, kar so na Taboru že naredili, potem pa v akcijo!

Udeleženci so se dotaknili tudi Koseskega ulice, ki je komunalno precej podhranjena. Ker pa nobeden od udeležencev ni prebivalec omenjene ulice, se bodo najprej pozanimali, kaktere aktivnosti je v zvezi z ulico kot potrebne že opredelila mestna četrt, kasneje pa še preverili, kakšen je sploh interes stanovalcev za sanacijo omenjene ulice. Šele na podlagi teh informacij se bodo odločili za nadaljnje aktivnosti.

Koseskega ulica: Vprašanje je, ali si prebivalci želijo ureditve ali ne.

 

Na Taboru podpirajo pobudo, prispelo s strani SČS Pobrežje, da se kmalu izvede mestni zbor SČS in SKS Maribora.

Naslednji zbor: sreda, 27. januar, ob 18.00

___
*participatorni proračun