Zbor SČS Radvanje, 17. 2. 2015


Socialno podjetništvo: priložnost za podjetniške aktivnosti v lokalnem okolju

Tokratna osrednja tema zbora je bilo socialno podjetništvo. Krajanka je na podlagi lastnih izkušenj in dobrih praks v Sloveniji predstavila značilnosti socialnega podjetništva ter izpostavila socialno podjetništvo kot priložnost, da se v lokalnih okoljih vzpostavijo podjetniške aktivnosti za reševanje lokalnih problemov z izvajalci iz lokalnega okolja. Pojasnjeno je bilo, da je ta oblika podjetništva družbeno odgovorna gospodarska dejavnost, saj se izvaja s ciljem ustvarjanja koristi za prebivalce.

ajpogostejše organizacijske oblike, v katerih se izvaja tovrstna dejavnost, so zadruge-kooperative, društva ali zavodi, za njih pa prav tako kot za gospodarske družbe veljajo tudi vsi zakoni s področja davčne ureditve, računovodstva, delovnopravne zakonodaje, itd. Primeri dobrih praks v Sloveniji:  S project, Matevž Slokan je osipnike iz srednje šole prekvalificiral v kuharje in kuhajo v menzi steklarne Rogaška in v Mariboru:  Zadruga DOBRINA, Zadruga PERON, Ropotarnica, Kolesarska mreža, Kooperativa Dame in druge.