Zbor SČS Center in Ivan Cankar, 20. 10. 2016


UPORABI KOLO ALI HODI PEŠ

Res nas jezi, da ljudje nismo slišani, da nas načrtovalci, politiki, ničesar ne vprašajo. Problem se pojavi, če jim nikoli nismo postavili kakšnega vprašanja ali pojasnili naših stališč.

V samoorganizranih četrtnih in krajevnih skupnostih želimo z zbori vzpostaviti javni prostor, kjer se bodo občanke in občani srečali, spregovorili o problematiki, si izmenjali mnenja in izkušnje ter začeli vplivati na odločitve, ki zadevajo prav njih. Na zboru Center in Ivan Cankar so občanke in občani jasno izrazili prepričanje, da kakršnokoli poseganje v okolje (infrastruktura), ne sme poslabšati okoljskih standardov in znižati kvalitete življenja prebivalcev in prebivalk. Maribor glede prometa potrebuje premišljene rešitve z že izoblikovanimi alternativami. Če želimo zmanjšati promet v mestu, moramo zagotoviti učinkovitejši javni prevoz in povečati število kolesarjev. Število slednjih pa se zmanjšuje zaradi obvezne uporabe čelad za mladoletne osebe. Po drugi strani pa sta prav slaba infrastruktura in nekulturno obnašanje vseh voznikov in tudi pešcev, razloga za nesreče. Rešitve ne bodo hitre, saj je potreben trezen premislek in vključitev vseh občank in občanov. Hitre pa so lahko osebne odločitve. Mogoče je čas, da se sprehodimo ali prekolesarimo tisti en kilometer do knjižnice, trgovine, bara ali do zbora na Razlagovi 16.