Zbor SČS Radvanje, 3. 11. 2015


Od besed hitro k dejanjem

Zbor SČS Radvanje je tokrat potekal akcijsko naravnano. Najprej se je obravnaval potek participatornega proračuna. Ugotovilo se je, da so krajani podali skoraj 80 predlogov, ki jih sedaj občinske strokovne službe obravnavajo. Opozorilo se je, da s tem delo še ni opravljeno, kajti krajane je potrebno povabiti tudi na glasovanje, ki bo 22. 11., kajti če se glasovanja ne udeleži dovolj prebivalcev, lahko nastanejo težave pri izvajanju. Da bi sokrajane bolje osvestili, so sklenili, da se jih nagovori na Kostanjevem pikniku in se jih pozove k udeležbi.

Glavna tema, ki jo je obravnaval zbor, pa je tokrat bila onesnaženost zraka zaradi nečistega izgorevanja v individualnih kuriščih, ki je iz leta v leto hujša. Zrak tako postaja vedno bolj škodljiv zdravju. Udeleženci ugotavljajo, da je razlogov za to več, od finančnih, ki onemogočajo nakup čistejših gorilnih naprav ali energentov, pa do nevednosti o posledicah sežiganja smeti ali neveščosti pri kurjenju. Zato so se odločili, da bodo v kraju izvedli informativno kampanjo in izdelali informativne materiale, ki jih bodo potem razdelili med krajane. Prav tako bodo pozvali zdravstvene ustanove, da izvedejo meritev onesnaženosti zraka v Radvanju.

Prav tako so bili udeleženci aktivni tudi med zbori. V času od prejšnjega zbora so se izvedla dela urejanja poti do Rosmanitove grobnice in so se zagotovili materiali za potrebne zaščitne ukrepe. Sedaj bodo udeleženci zbora pristopili k označevanju spomenika in izdelavi informacijskih gradiv. Da bi bilo delo čim bolje opravilo se bodo povezali z Zavodom za turizem Maribor - Pohorje.