OB KONCU POLETJA SPET NA RAZPRAVO O SKUPNOSTI

Deset samoorganiziranih četrtnih (SČS) in krajevnih (SKS) skupnosti, ki že peto leto v Mestni občini Maribor zagotavljajo odprt, za vse vključujoč prostor za srečevanje, razpravo in reševanje problemov v skupnosti,  s tem tednom zaključujejo dvomesečni oddih. Spet bodo po ustaljenem redu potekali zbori, večinoma vsakih štirinajst dni, vedno na istem mestu, s pričetkom ob 18. uri.

V sredo se bodo v Domu kulture zbrali v SKS Pekre. Zadovoljni ob odprtju novega vrtca, ki je rezultat skupnih, tudi njihovih prizadevanj, vedo, da je problemov v kraju še veliko in da jih bodo, če stopijo skupaj, lažje rešili.

V četrtek bo v dvorani MČ Nova vas zbor SČS Nova vas. Delovna skupina za Pekrski potok je med poletjem pripravila izhodišča za aktivno vključevanje prebivalcev v projekt izgradnje parka ob Pekrskem potoku. V četrti z 10.000 prebivalci praktično ni rekreacijskih in sprehajalnih zelenih površin, zato so v SČS odločeni, da bodo naredili vse, da ta projekt ne bo še eden od mnogih, ki bi pristal v predalih na občini.

Prav tako v četrtek ob 18.00 bo zbor SČS Studenci v prostorih MČ Studenci na Erjavčevi. Četrt je z zahodno mariborsko obvoznico in železniško progo razdeljena na štiri težko povezljive dele, kar predstavlja dodatno težavo pri srečevanju in grajenju skupnosti. Vseeno so se v SČS Studenci krajani na zborih doslej srečali že blizu osemdeset krat, opozorili na prenekateri problem, ga poskušali rešiti in ga tudi rešili. Zavedajo se, da gresta razdeljenost in apatija na roke le oblastnikom, glas krajanov pa bo slišan le, če stopijo skupaj. Pridružite se jim in v strpni in argumentirani razpravi opozorite na probleme in potrebe, predlagajte rešitve in skupaj jih boste našli.

Urnik:

  • SKS Pekre >> sreda, 6. 9. 2017, 18:00, Dom kulture Pekre, Bezjakova 4
  • SČS Nova vas >> četrtek, 7. 9. 2017, 18:00, MČ Nova vas, Radvanjska 65
  • SČS Studenci >> četrtek, 7. 9. 2017, 18:00, MČ Studenci, Erjavčeva 43