Zbor SČS Pobrežje, 13.9.2014


Nujen ponovni razmislitek o prometnem režimu na Pobrežju

Na prvem srečanju po poletnem premoru se je najbolj problematiziralo prometno ureditev Pobrežja. Udeleženci so izpostavili nesmiselno postavljeno prometno signalizacijo, vedno večjo prometno obremenitev Pobrežja, veliko število nesreč na določenih lokacijah. Zbor SČS Pobrežje je prav tako naslovil na uradne organe dopis, podpisan s strani vseh devetih SČS-jev, ki zahteva, da se del hitre ceste, ki teče skozi mesto izvzame iz vinjetnega režima. Poleg prometa so izpostavili še pomanjkanje urbane opreme in opozorili na nenadzorovano športno igrišče ob zgradbi MČ.