Zbor SČS Nova vas, 16.10.2014


Predlog za zmanjšanje hrupa na Cesti Proletarskih brigad je že oblikovan

Na 32. zboru Samoorganizirane četrtne skupnosti Nova vas je razprava tekla o tekočih temah, s katerimi se ukvarjajo tamkajšnje delovne skupine: hrup s Ceste Proletarskih brigad, odprta vprašanja v zvezi z ogrevanjem, problematika vzdrževanja vodnih površin – primer Pekrski potok.

Delovna skupina, združena v SČS Nova vas, Tabor in Radvanje, ki se ukvarja z rešitvijo problematike za stanovalce prehrupne Ceste Proletarskih brigad, je že pripravila osnutek Operativnega programa varstva pred hrupom, ki ga povzroča promet na omenjeni mariborski cesti. Gre za predloge aktivnosti, s katerimi bi lahko v dani situaciji zmanjšali hrup in tresenje stanovanj ob Cesti Proletarskih brigad. Na tem odseku državne ceste prebiva namreč največje število prebivalcev obremenjenih s hrupom nad dovoljenimi mejnimi vrednostmi kot na katerikoli drugi državni cesti v Republiki Sloveniji. Udeleženci so razpravljali tudi o možnostih izterjave odškodnin, ki pritiče živečim ob Cesti Proletarskih brigad in zaključili, da je zahteva po izplačilu odškodnine odločitev vsakega posameznika, da to ne vodi v rešitev problema, lahko pa ustvari dodaten pritisk, ki bi državo prisilil, da hitreje poišče in realizira rešitve, s katerimi bo razbremenila skoraj 28 tisoč tukaj živečih ljudi.

Informacijski pooblaščenec je izdal odločbo, s katero se dovoli vpogled v pogodbo o dobavi plina med Plinarno Maribor in Energetiko. Po dejanskem vpogledu bodo načrtovane nadaljnje aktivnosti,  povedo v Delovni skupini za energijo.

Udeleženci so spregovorili še o zadnjih pripravah v zvezi s sobotno akcijo čiščenja okolice Pekrskega potoka, natančneje okolice Mladinskega doma in o tem, kaj se je zgodilo s predlogom o oblikovanju odloka o javnem redu in miru, ki je bil posredovan mestnemu svetu. Vnela se je tudi razprava o razpoložljivosti parkirnih mest v blokovskih naseljih, katerih status tudi ni razrešen, kot bi bilo treba. V okoljski skupini zato širijo svojo dejavnost še na to problematiko.

Naslednji zbor bo po sklepu udeležencev v četrtek, 30. oktobra 2014, ob 18.00 v MČ Nova vas.