ODGOVORI ŽUPANSKIH KANDIDATK_OV

Spoštovane_i,

kot veste, smo v mesecu oktobru v Iniciativi mestni zbor (IMZ) organizirale_i serijo javnih posvetov o tematikah, ki so se v preteklih petih letih delovanja zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČKS) pogosto pojavljale na dnevnem redu. Občanke_i smo s pomočjo strokovnjakinj_ov predebatirale_i problemska področja ter oblikovale_i zahteve za spremembe in izboljšave v delovanju MOM, ki jih pričakujemo od prihodnje_ga županje_a. V zahtevah so bili zajeti nekateri aspekti lokalne samouprave, mestne uprave in proračuna, okolja in prostora, komunalne infrastrukture, prometa in delovanja javnih podjetij. Se pravi področja, s katerimi se mora ukvarjati vsak_a župan_ja, če želi mesto voditi na način, ki temelji na dostojanstvu in spoštovanju prebivalk_cev.

Na poslane zahteve smo prejele_i bolj ali manj popolne odgovore sledečih kandidatk_ov (navedene_i v vrstnem redu odgovarjanja):

Igor Jurišič >> ODGOVOR

Melita Petelin >> ODGOVOR

Zdravko Luketič >> ODGOVOR

Zdenko Vinkov >> ODGOVOR

Alenka Iskra >> ODGOVOR

Matic Matjašič >> ODGOVOR

Uroš Prikl >> ODGOVOR

Josip Rotar >> ODGOVOR

Vladimir Šega >> ODGOVOR

Borut Ambrožič >> ODGOVOR

Rok Zalar >> ODGOVOR

Menimo, da se kandidatke_i, ki so odgovore poslale_i, zavedajo dejstva, da vodenje občine zahteva demokratično in  participatorno upravljanje z mestom ter kakovostno sodelovanje z njegovimi prebivalkami_ci. Menimo tudi, da se strinjajo s prebivalkami_ci mesta, ki pravijo, da želijo, da se jim prisluhne, da se jih vzame resno in da se jim dovoli soodločanje na področjih, ki se jih tičejo.

Zakaj druge_i kandidatke_i odgovorov niso poslale_i, seveda ne vemo. Morda je bil razlog pomanjkanje časa, nepoznavanje izpostavljenih tematik ali pa neprepoznavanje priložnosti, da bi lahko s pomočjo odgovorov na postavljene zahteve nagovorile_i volilke_ce na vsebinskih področjih, ki se županovanja dejansko tičejo.

Kot kažejo primeri dobrih praks upravljanja z mesti v Evropi in po svetu, se politika in z njo željena sprememba ne zgodi samo vsaka štiri leta, ko so volitve. Gre za vsakodnevni proces oblikovanja pogojev, ki omogočajo bolj kakovostno življenje vseh prebivalk_cev. To nujno pomeni nenehno ustvarjanje priložnosti za sodelovanje s prebivalkami_ci ter oblikovanje novih odnosov med prebivalkami_ci in institucijami, ki jih uporabljamo za upravljanje družbe.

Iniciativa mestni zbor