Zbor SČS Center in Ivan Cankar, 19. 5. 2016


Delovna akcija to soboto

Tokratni zbor so udeleženci pričeli z razpravo o odloku o javnem redu in miru in tako pričeli z dejavnostmi, sprejetimi na minulem mestnem zboru. Kljub trditvam, da je sfera javnega reda in miru opredeljena v zakonu z enakim imenom ter ostalimi relevantnimi zakoni, občina na pozive in pobude občanov reagira s preprostim odgovorom o njihovi nepristojnosti, ugotavljajo. Zatorej bodo nemudoma pričeli z zbiranjem tistih za družbo motečih pojavov v svojih mestnih četrtih, ki jih ne morejo rešiti, da jih pridružijo seznamu podobnih vsebin, ki bo nastal z enakim angažmajem ostalih SČKS, s pomočjo katerega se bo razreševalo vprašanje potrebe po občinskem odloku o javnem redu in miru. Prepričani so tudi, da mora občina urediti register veljavnih predpisov, saj je za občana sedaj skoraj nemogoče, da se v zvezi z določeno problematiko, ki ga zanima, uspešno znajde v obstoječi godlji veljavnih predpisov, pa tistih v sprejemanju a še neveljavnih in še kakšna oblika bi se našla. To so izkusili na lastni koži.

Delovna akcija bo v soboto, 28. maja, ob desetih dopoldne, so se dogovorili. Očistili bodo okolico tretjega ribnika, vključno z odvodnimi kanali ter pobrali odpadke na poti na Piramido. Upajo, da se jim pridruži čim več someščank in someščanov.

Udeleženci zbora SČS Center in Ivan Cankar so tudi enotni v prepričanju, da so tajni prostorgovinski sporazumi, s katerimi se ta hip ukvarja Evropa, grožnja suverenosti, in zaenkrat še razmeroma visokim standardom pri nas, da je skrajni čas, da se vsi skupaj zbudimo in reagiramo, za začetek tako, da našo občino spodbudimo, da se deklarira za »TTIP free zone«.