Zbor prebivalcev samoorganizirane četrtne skupnosti Nova vas


Naslednji zbor zagotovo v dvorani

Sklepi  zadnje seje Sveta mestne četrti Nova vas so bili kaplja čez rob v dogajanju v zvezi z uporabo dvorane MČ za samoorganizirane zbore v tej četrti. Svet, ki se je konec septembra prvič letos veljavno sestal, ponovno ni dovolil brezplačne uporabe dvorane krajanom do konca leta, še več, tudi pravočasni in popolni prijavi na razpis za drugo leto je ugodil le delno.

Kljub temu, da dvorana večji del sameva, se lahko zbori sestajajo le enkrat mesečno in ne štirinajst dnevno, kot smo v prijavi navedli. Krajani so zato že na svojem 13. zboru  3. oktobra  zahtevali, da se samovolji naredi konec in naj se šikaniranje krajanov, ki se že od aprila sestajajo pred prazno dvorano, javno objavi.

Tako smo 17. oktobra sklicali tiskovno konferenco, ki so se je udeležili Večer, Radio Maribor in RTV regionalni center Maribor. Krajani smo predstavili kronologijo dosedanjega dogajanja in ogorčenost nad obnašanjem lokalnih »oblastnikov«, ki  ne le, da ne opravljajo nalog, ki so jih z izvolitvijo prevzeli, temveč tudi ne razumejo, zakaj so bili izvoljeni in komu so odgovorni. Predsednika Sveta MČ, g. Radeta Stevanoviča, ki po zagotovilih krajanov, sploh ne stanuje v MČ Nova vas, je zato potrebno pozvati k odstopu.

Tiskovne konference in kasneje 14. zbora se je udeležila tudi predstavnica mestne uprave, ga. Kristl, ki je neposredno odgovorna za delo MČ. Zgrožena, da se morajo krajani zbirati pred svojo  (prazno, a zaklenjeno) dvorano, je tudi ona ugotavljala, da se mora temu narediti konec. Obljubila je, da bo naslednji zbor, napovedan za 14. november, zagotovo v dvorani.