Zbor SČS Radvanje, 22. 9. 2015


Obetavno s participatornim proračunom

Tokratni zbor je kot osredno temo obravnaval ravnokar začet projekt participatornega proračuna, skozi katerega bodo krajani lahko soodločali pri izbiri prioritetnih investicij v kraj v vrednosti 100.000 €.

Da bi izvedeli več o projektu so povabili na zbor člana Delovne skupine za participatorni proračun na MOM. Po kratkem opisu projekta in načinov, kako lahko krajani podajo svoje predloge, se je razvila debata o tem, kako participatorni proračun varovati pred manipulacijami s strani odločevalcev. Vsi so se strinjali, da je participatorni proračun odličen način, kako usmerjati razvoj kraja in ga narediti bolj prijaznega za bivanje, prav tako pa so izpostavili, da bi morala biti sredstva namenjena za soodločanje večja, kajti s skupnim zneskom 100.000 € se je težko lotiti večjih infrastrukturnih težav.
Prav tako vroča debata pa se je odvila tudi okoli problemov nedelujočega četrtnega sveta. Izpostavili so, da MČ Radvanje pravzaprav sploh nima rednega tajnika oz. tajnice, ki je v vsaki četrti glavna vez med občani in svetom MČ. Poleg tega pa ima tudi svet MČ velike težave, kajti lepega števila izvoljenih svetnikov ni bilo še nikoli na nobeno sejo, zaradi česar je zelo težko izvajati sklepčne seje, kar onemogoča delovanju tudi tistim svetnikom, ki so aktivni. Da bi pomagali svetu bolje delovati, bodo udeleženci pozvali neaktivne svetnike ali k aktivaciji ali pa k odstopu.