Najava zborov SČS in SKS od 8. do 12. junija 2015


Poletje trka na vrata

V tem tednu se bodo na zborih Samo organiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) sestali:

v sredo, 10. junija

  • SČS Kamnica, v MČ Kamnica, Vrbanska 97 in
  • SČS Center in Ivan Cankar, v prostorih ZPM na Razlagovi 16;

v četrtek, 11. junija::

  • SČS Koroška vrata, v MČ Koroška vrata, Vrbanska 10 ter
  • SČS Nova vas, v dvorani MČ Nova vas na Radvanjski 65.

Vsi zbori se pričnejo ob 18.00.

Ker se bližajo poletne počitnice in si v juliju in avgustu tudi v SČS in SKS vzamejo predah, bodo na zborih v tem tednu pregledali, kaj od izpostavljenih vsebin ostaja nedokončano in, ali se da še pred počitnicami kaj postoriti. Seznanili se bodo s premiki pri pripravi pilotnega projekta Participatornega proračuna, s spodbudnimi odgovori Ministrstev za kulturo in pravosodje v zvezi s pobudo, da se Umetnostna galerija preseli v prostore nekdanjega SDK in s posameznimi malimi zmagami, ki so bile dosežene v zadnjem letu.

Kot že dvakrat doslej pa se bodo posvetili tudi organizaciji zaključnega družabnega srečanja vseh udeležencev zborov. To bo predvidoma v soboto, 27. julija in na zborih zbirajo ideje, kako sezono čim bolj prijetno zaključiti.