Zbor SČS Pobrežeje, 18. 1. 2017


Tokrat gremo do konca

Čeprav ne zadeva vseh prebivalcev v MOM je problem neurejene dovozne poti do bivše tovarne Svila tako pereč, da so se ga udeleženci zborov SČS Pobrežje odločili predstaviti na prihajajočem mestnem zboru. Kaže namreč na tudi sicer uveljavljene prakse ravnanja občinskih veljakov in birokratov, ki znajo za potrebe kapitala stvari urediti zelo hitro, ko pa gre za prizadete prebivalce, so na vrsti le obljube in predstave za javnost, premakne pa se nič. Kar se lahko in kar se ne sme zgoditi na določenem območju, mora biti zapisano v lokacijskih načrtih, ki ga pa mariborska občina  za območje bivše Svile sploh nima. Ste že videli, da bi zgradili trgovski center brez dovoznih poti in parkirišč? sprašujejo prizadeti. V to, zdaj že tako imenovano industrijsko cono, pa naseljujejo dejavnosti brez vse infrastrukture, z dovozom, ki je le pot, ker si imena cesta ali ulica ne zasluži. Že zgodaj zjutraj je tam moč videti kolono avtobusov Marproma, ki vozijo iz garaž. Ko peljejo navzgor doni, ko zapeljejo v jamo zabobni kot ob potresu. Kako bo to videti, ko se tja naseli s svojim tovornim avtoparkom še Petrans, si ni mogoče niti predstavljati. Če bi povprašali otroke, ki jim je to šolska pot, bi nam izdali prenekatero slabo izkušnjo, ko so se morali zateči na bližnje dvorišče, da se ni zgodilo najhujše. Kdaj se bo zbudilo in oglasilo vodstvo šole Toneta Čufarja? Prizadeti prebivalci, tudi starši šoloobveznih otrok, so odločeni, da gredo do konca, če bo treba tudi s skrajnejšimi oblikami, kot je državljanska nepokorščina.

Le skromen čas je bil na tokratnem zboru namenjen drugim temam, kot je slabo delo zimske službe in neprilagojenim nivojem na kolesarski poti na nadvozu hitre ceste. Dotaknili so se tudi vsebine 41. številke Četrtinke, posebej na uvedbo podčrtaja v besedilih, o čemer bodo govorili tudi na prihodnjem zboru 1. februarja.