VABILO


Zbori SČS in SKS od 15. do 19. junija 2015

Pred poletnim premorom v juliju in avgustu, ko se bodo sestali le še po potrebi, se bodo v tem tednu prebivalci Maribora zbrali na naslednjih zborih samo organiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS):

v torek,  16. junija:

  • SČS Radvanje, izjemoma ob 17.00, Turistično društvo Radvanje, Za Gradom 31

v sredo, 17. junija:

  • SČS Pobrežje, ob 18.00, MČ Pobrežje, Kosovelova 11
  • SKS Pekre, ob 19.00, Dom kulture Pekre, Bezjakova 4

v četrtek, 18. junija:

  • SČS Magdalena, ob 18.00, Infopeka, Ob železnici 16;
  • SČS Studenci, ob 18.00, MČ Studenci, Erjavčeva 43.

Na zboru SČS Magdalena bodo tokrat predstavljene dobre prakse participatorne (soodločevalske) demokracije. O začasni rabi zapuščenih gradbišč bo predaval arhitekt in urbanist Marko Peterlin, z Inštituta za politiko prostora. Taka zapuščena zemljišča pomenijo siromašenje mesta, saj so za daljši čas vzeta iz uporabe. Zato se vse pogosteje uporablja rešitev začasne, časovno omejene, rabe prostora. Največkrat gre za samo organiziranje in  pobude prebivalcev, ki na takih zapuščenih gradbiščih ustvarijo skupnostni prostor s športno, kulturno ali drugo vsebino.  Na zboru bodo predstavljeni načini in prakse, kako in za kakšne namene lahko taka zemljišča koristno uporabimo. Če vas tema zanima, se jim pridružite.

Udeležite se lahko tudi katerega od preostalih zborov v tem ali prihodnjem tednu, saj gre za odprte prostore za izmenjavo mnenj, izpostavljanje problemov in iskanja načinov za njihovo reševanje.