Zbor SČS Magdalena, 18. 4. 2017


Iz centra se ne vidi vsega

Na minulem zboru SČS Magdalena, ki je bil v torek, 18. 4. so udeleženci_ke, kot na ostalih zborih SČKS, prebrali_e pobudi Mestne delovne skupine za promet in SKS Pekre. Za obe so mnenja, da sta pripravljeni zelo kvalitetno in ju soglasno podpirajo. Pobudo SKS Pekre o nujnosti vnovične razprave o tem, da naj se skupnost ponovno vrne v roke skupnosti, so umestili_e v prizadevanja že pred časom ustanovljene Delovne skupine za lokalno samoupravo, za katero predlagajo, da se ponovno sestane in k razpravi povabi še četrtne svetnike_ce. Ljudje bodo tako lahko strnili glave in združili moči v prizadevanju za večja pooblastila četrtnih in krajevnih skupnosti. Iz neposredne bližine namreč lažje prepoznavamo potrebe okolja in odgovarjamo na mikro vprašanja, vezana na neposredno okolico, kot pa iz ene točke, torej iz centra, ter enakovredno zastopamo interese vseh okoliško razpršenih četrti in krajev.

Poleg obravnavanih dopisov so poslušali_e še poročilo SSVUJD in pomagali_e pri načrtovanju dogodka, ki bo namenjen predvsem etažnim lastnikom_cam železničarske kolonije in odgovornim, ki so dopustili, da so se razmere tam v nekaj desetletjih občutno poslabšale in da so se ljudje dobesedno lahko požvižgali na vsa določila, ki bi jih kot lastniki nepremičnine pod kulturno zaščito morali upoštevati.

Zbora v naslednjem terminu ne bo, saj gre za 2. maj, za katerega so se udeleženci_ke odločili_e, da ga morda raje preživijo na kakšnem izletu v duhu praznika dela. Ponovno se sestanejo 16. maja.