VABILO


O prostorski problematiki in še o čem
na petih zborih samoorganiziranih skupnosti

Ta teden vas medse vabijo udeleženci petih zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS), ki se že šesto leto sestajajo, družijo in naslavljajo teme, pomembne zanje in njihovo lokalno skupnost.

  • Zbor SČS Radvanje:  torek, 10. 4., 18.00  >> MČ Radvanje, Lackova 43
  • Zbor SČS Magdalena: torek, 10. 4., 18.00  >> MISC INFOPEKA, Ob železnici 8
  • Zbor SČS Pobrežje:  sreda,  11. 4., 18.00  >> MČ Pobrežje, Kosovelova 11
  • Zbor SČS Tabor:  sreda, 11. 4., 18.00  >>  MČ Tabor, Metelkova 63
  • Zbor SČS Center in Ivan Cankar:  četrtek, 12. 4., 18.00  >> Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16

Zadnje čase je na zborih zelo pogosta tema prostorska problematika. Ne le oživljanje gradbeništva, pač pa tudi oktobra lani sprejeta sprememba gradbene in prostorske zakonodaje, ki se bo uporabljala od junija letos in prinaša veliko sprememb, sta očitno vzrok, da se v MO Maribor v zadnjem času, kot po tekočem traku in po željah posameznih investitorjev sprejemajo posamezni podrobni prostorski načrti (PPN). Tako je v Magdaleni ta čas v sprejemanju PNN za izgradnjo bencinskega servisa pri Hoferju na Linhartovi in razpisana razgrnitev za dopolnitev ureditvenega načrta (UN) za Taborsko nabrežje. V Radvanju je razpisana razgrnitev za spremembo lokacijskega načrta (LN)na Rožnodolski, medtem ko o oživitvi načrtov za Pohorske livade krajani niso seznanjeni, čeprav je bil projekt načrtovan za potrebe propadle Univerzijade in bi ga bilo nujno prevetriti in uskladiti z zdajšnjimi potrebami. Na drugi strani Pobrežani zaman že desetletje čakajo, da bi se prostorski in ureditveni načrti pripravili za območje bivše tovarne Svila, kjer deluje kar nekaj podjetij, občina pa je tja naselila celo Marprom, čeprav je edina dovozna pot šolska pot in nima niti pločnikov.

Vsekakor tem za razpravo ne zmanjka. Vsak udeleženec skorajda odpre katero in z vsakim novim udeležencem se širi tudi pogled nanje. S širino pa se najdejo tudi boljše rešitve. Dodajte tudi vi svoj pogled.