Najava zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti v Mariboru
od 21. do 25. 9. 2015

Torek, 22. 9., ob 18.00

  • SČS Radvanje, MČ Radvanje, Lackova 43
  • SČS Magdalena, MISC Infopeka, Ob železnici 16

Sreda, 23. 9., ob 18.00

  • SČS Tabor, MČ Tabor, Metelkova 63
  • SKS Kamnica, Kulturni dom, Vrbanska 97

Četrtek, 24. 9., 18.00

  • SČS Koroška vrata, MČ Koroška vrata, Vrbanska 10
  • SČS Center in Ivan Cankar, ZPM, Razlagova 16

Za delovanje in spodbudo aktivnih prebivalcev samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) bo ta teden zelo pomemben. V MČ Radvanje se namreč začne izvajati pilotni projekt participatornega proračuna. V njem bodo prebivalci podajali predloge, kaj bi bilo po njihovem mnenju v četrti v prihodnjem letu najbolj potrebno postoriti. Strokovne službe MOM bodo predloge ovrednotile, prebivalci pa bodo z glasovanjem določili tiste, ki se naj po večinskem mnenju v prihodnjem letu tudi izvedejo.  Zbor SČS Radvanje bo zato večino časa namenil temu projektu, zaobšli   pa ga ne bodo niti ostali zbori, saj bodo, če bo v Radvanju uspešno izveden, tudi v drugih četrtih in krajevnih skupnostih prebivalci dobili možnost soodločati o razdelitvi dela proračunske malhe.

Zbor SČS Magdalena bo tokrat podrobno razdelal organizacijo delovne akcije čiščenja opuščenega gradbišča. Med stanovanjskimi bloki ob Jezdarski, Betnavski , Žolgarjevi in Žitni se razteza ograjeno zapuščeno gradbišče, ki je nekaterim priročno odlagališče odpadkov, medtem ko okoliški prebivalci, tako starejši kot mlajši in otroci, nimajo prostora za druženje, sprehod in igro. Namen akcije je, da prostor očistijo gradbenega materiala in preraslega grmičevja s poudarkom na invazivnih tuje rodnih rastlinah, zatem pa z lastnikom dosežejo dogovor o začasni rabi prostora. Kot kažejo prakse v drugih mestih, se z odpiranjem degradiranih prostorov izgrajuje skupnost okoliških prebivalcev, ki se do zdaj čez ograjeno gradbišče niso uspeli spoznati. Prav tako se v socializiranem okolju omejijo tudi ekscesni dogodki.