Vabljeni na zbore SČKS med 9. in 13. majem

Pred aktivnimi prebivalci Maribora, ki se družijo, opozarjajo na probleme in jih poskušajo tudi sami reševati na zborih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS), je prvi skupni zbor. Ta bo v ponedeljek, 16. 5., ob 18. uri, v dvorani MČ Center, na Meljski c. 37. To ni »nad zbor«, temveč le srečanje udeležencev iz devetih MČ in dveh KS, kjer so se že samoorganizirali. Na njem bodo izmenjali izkušnje, ki so si jih nabrali v triletnem delovanju in skozi konstruktivno razpravo poiskali način, kako se najučinkoviteje lotiti problemov, ki so jih kot skupne teme izbrali za prvi samoorganiziran mestni zbor. Beseda bo tekla o Odloku o javnem redu in miru, ki ga v Mariboru nimamo že deset let, prebivalci pa vedno znova odkrivajo področja, ki bi jih bilo potrebno v odloku urediti. Kot drugo temo, ki se je je potrebno lotiti, so izbrali mestno redarstvo, saj so prepričani, da bi lahko z učinkovitejšim in preventivnim delovanjem te javne službe, rešili prenekatero težavo. Kako aktivno vključiti čim več sokrajanov, da se lotijo problemov v svojem okolju, pa je vprašanje, na katerega bodo prav tako iskali odgovor. Kaj potrebujejo in kaj jih žuli, vedo najbolje prebivalci sami, ne zavedajo pa se še dovolj, da, če svojih potreb in problemov ne bodo artikulirano izpostavili in se aktivno vključili v njihovo reševanje, tudi rešitve ne bodo izraz njihove volje, pač pa kot do zdaj, večinoma plod interesov posameznikov ali posameznih skupin.

Še pred prvim samoorganiziranim mestnim zborom pa bodo ta teden še redni. V sredo se dobijo v SČS Tabor in SČS Pobrežje, v četrtek pa v SČS Nova vas in SČS Studenci. Pridružite se jim. Zagotovo se boste potem lažje vključili tudi v razpravo na samoorganiziranem mestnem zboru, če se ga boste udeležili:

  • Sreda, 11. 5. ob 18.00 >> SČS Pobrežje, MČ Pobrežje, Kosovelova 11
  • Sreda, 11. 5. ob 18.00 >> SČS Tabor, MČ Tabor, Metelkova 63
  • Četrtek, 12. 5. ob 18.00 >> SČS Nova vas, MČ Nova vas, Radvanjska 65
  • Četrtek, 12. 5. ob 18.00 >> SČS Studenci, MČ Studenci, Erjavčeva 43