Zbor SČS Magdalena, 17. 5. 2016


Če bosta podpisana sporazuma TTIP in CETA,
bo zastonj ves naš trud, ki ga vlagamo za spremembe na lokalni ravni

Ker smo letošnjo pomlad deležni bolj malo lepih sončnih dni, torek 12. maja pa je bil prav tak, smo tokratni zbor SČS Magdalena imeli kar na prostem. Udeležba je bila slabša kot običajno, je bila pa zato boljša na 1. Mestnem zboru, ki so ga tudi na zboru v Magdaleni ocenili kot zelo uspešnega. Tako organizacijsko kot moderatorsko bi bil lahko zgled tako Mestnemu svetu, kot profesionalnim organizatorjem različnih omizij in podobnih dogodkov. Morda je bil le vsebinsko zastavljen nekoliko preširoko in bi v prihodnje bilo potrebno zožiti tematiko. Udeleženci so se takoj lotili tudi predlogov MZ in bodo do naslednjič pripravili primere konkretnih pack, ki jih motijo, da bomo jih bomo skupaj posredovali na MOM z zahtevo, da uradniki povedo, kateri predpisi jih urejajo ter kdo je tisti, ki bi te predpise moral izvajati.

V nadaljevanju so podprli poziv SČS Nova vas, da se zbori lotijo tajnih sporazumov TTIP in CETA, o katerih vemo premalo, pa čeprav bodo, če bodo podpisani, korenito posegli v naša življenja. Zaman bodo tudi naša prizadevanja na zborih SČKS za spremembe v mestu. Dogovorili so se, da bodo za ozaveščanje sokrajanov o vsebini sporazumov, izkoristili bližajoče praznovanje krajevnega praznika MČ Magdalena. Opremili se bodo s čim več informacijami in na osrednji prireditvi (če bodo dobili privolitev MČ) postavili stojnico z materiali in informatorji iz SČS.

Naslednji zbor SČS Magdalena bo 31. 5. Ob 18.00.