Predstavitev izbranih problemov MČ Studenci:

Solidarnost in želja po direktni akciji

Prebivalke in prebivalci Mestne četrti Studenci so se 4. 4. 2013 v CAAP-u zbrali na tretjem zboru Samoorganizirane četrtne skupnosti Studenci, kjer so nekateri izmed prisotnih podrobneje predstavili nekajnajbolj perečih problemih njihove skupnosti. Med prisotnimi je bila izražena solidarnost v reševanju problemov in potreba po neposrednem in združenem delovanju celotne skupnosti.

Udeleženci zbora so pripravili podrobnejše predstavitve posameznih problemov svoje mestne četrti, ki so bili na drugem zboru konsenzualno izbrani kot prednostni. Najprej je bil predstavljena problematika plazu na Obrežni ulici, pretekle napake pri urejanju infrastrukture na tem območju in nepremišljena sanacija dela plazu, zaradi katere se že pojavljajo težave. Nato je bil osvetljen problem prometnosti Erjavčeve ulice in posledičnega hrupa. MOM se je pred leti po pogodbi z občani zavezala, da priskrbi pasivno protihrupno zaščito, a tega ni dosledno izvedla. Prav tako je bil že pred leti obljubljen podaljšek Ceste proletarskih brigad, ki bi jo povezal z Limbuško cesto in bi po mnenju udeležencev zbora rešil vprašanje pregostega prometa na Erjavčevi ulici. Zatem so bile podrobneje predstavljene zgodovina in posledice delovanja Tekola na prebivalke in prebivalce: hrup in smrad se nista končala s selitvijo Tekolovih industrijskih dejavnosti, saj različni najemniki objektov podjetja tovrstne aktivnosti ves ta čas nadaljujejo, čeprav je MOM zemljišče Tekola določila kot območje le za stanovanjsko gradnjo in dopolnilne dejavnosti.

Prisotni na zboru so se odločili, da bo problematika pomanjkanja otroških igrišč in morebitnih parcel zanje podrobneje predstavljena na naslednjem zboru. Prav tako so izpostavili potrebo po kulturnem domu. Odločili so tudi, da enkrat v maju namesto zbora naredimo obhod po mestni četrti Studenci in si pobliže ogledamo izpostavljene problematike.    

Udeleženci zbora so se dogovorili, da bo naslednji zbor Samoorganizirane četrtne skupnosti Studenci v četrtek, 18. aprila, ob 17. uri.