Zbor SČS Tabor, 10.6.2015


Na Taboru si želijo povezovanja in sprememb

Predzadnji zbor pred poletinim premorom je potekal v sproščenem vzdušju. Udeleženci so se najprej seznanili z novostmi glede uvedbe instituta participatornega proračuna ter z delavnicami, ki bodo potekale v juniju. Po tem so poročale delovne skupine. Delovna skupina za drevesa se bo ponovno obrnila na Urad za komunalo, promet in prostor ter ga povprašala, kakšne načrte v zvezi z vzdrževanjem dreves imajo v letošnjem letu. Ker je zasaditev novih dreves za občino prevelik strošek, se bo delovna skupina za pomoč obrnila na podjetja. Prosili jih bodo za donacije v obliki zasaditve dreves.​

Na zboru so spregovorili tudi o kolesarjih in motoristih, ki ne upoštevajo porometnih predpisov in vozijo po pločnikih. Udeleženci so ugotovili, da se marsikateri kolesar vozi po pločniku, saj se na cesti ne počuti varnega. Vzroki so pa tudi drugje. Marsikje se kolesarska steza konča kar sredi pločnika, policija pa izvaja akcije povezane s kolesarji zelo redko. Ker udeleženci ugotavljajo, da je podobna situacija s kolesarji tudi v sosednji Magdaleni, bodo razmislili kakšne skupne akcije bi lahko izvedli z zborom, ki tam deluje.

Pri nas tako zelo konfuznih stvari ne srečamo, a kljub temu je s kolesarjenjem v skladu s pravili še zemraj križ.

Na zadnji zbor pred poletnim premorom bo zbor povabil predstavnike Energetike. Povprašati jih namreč želijo, kaj se dogaja z obljubljeno vgradnjo razdelilnikov v soseski Jugomont.

Zbor bo  v sredo, 24. junija ob 18. uri v prostorih MČ Tabor.