Zbor SČS Magdalena, 9.10.2014


Hrup na Linhartovi

Na zboru v Magdaleni so prebivalci izpostavili predvsem težavo, ki je doletela prebivalce Linhartove ulice. Na njej deluje avtopralnica, ki z visokotlačnimi napravami čisti avtomobile in s tem povzroča hrup vsak dan, tudi v nedeljo. Prebivalci so skušali z najemnico skleniti dogovor o zmanjšanju hrupa, vendar so naleteli na gluha ušesa in aroganco. Na zboru so udeleženci predebatirali možnosti rešitve, ugotovili, da razen pravilnikov o omejevanju hrupa zakonskih podlag dejansko ni, meritve hrupa pa so (pre)drage. Udeleženci so predlagali ostrejši nastop proti avtopralnici v smislu iskanja kompromisa in udeleženka bo o napredku poročala na naslednjem zboru.

Predstavljena je bila pobuda za brezplačno deljenje hrane in aktivnosti DS za komunalo. Za boljšo obveščenost prebivalcev so udeleženci sprejeli sklep, da se vabila na zbore pošilja nekaj dni pred zborom in dan pred zborom še opomnik. Udeleženci so se strinjali, da bodo sodelovali pri anketi, ki jo pripravlja Pekarna oziroma AGD Gustaf in pozvali k čim prejšnjim direktnim akcijam.

Naslednji zbor bo spet v četrtek, 23. oktobra ob 18.00 v MISC Infopeka, Ob železnici 16.