VABILO


Odprti prostori za krepitev skupnosti v mariborski občini
Zbori SČKS med 14. in 20. 10. 2019

Tudi tokrat se bodo, kot že šest let vsakih štirinajst dni, na zboru samoorganizirane četrtne skupnosti (SČS) zbrali Pobrežani. Zborujejo v stavbi svoje MČ na Kosovelovi 11. V četrtek pa vas na svoj zbor vabijo v SČS Studenci (MČ Studenci, Erjavčeva 43), v SČS Nova vas (MČ nova vas, Radvanjska 65) in v SČS Tezno (MČ Tezno, Panonska 12). Vsi zbori z delom začnejo ob 18.00.

Odprtih tem je na vseh zborih veliko, kar nekaj je takih, ki mučijo večino prebivalk in prebivalcev MOM, zato jih velikokrat tudi rešujejo skupaj vse aktivne SČS in SKS. Spet druge se odpirajo in rešujejo posamično. Na Pobrežju zelo dobro sodelujejo s svojimi izvoljenimi predstavniki, predvsem predsednikom sveta MČ, ki se jim na zboru tudi velikokrat pridruži in so tako iz prve roke seznanjeni, kaj so v zvezi z izpostavljenimi problemi ugotovili in postorili.

V SČS Studenci se bodo odslej dobivali enkrat mesečno, kateri četrtek v mesecu bo to, se bodo dogovorili na tokratnem zboru. Bodo pa zagotovo tudi tokrat odprli in iskali rešitve za nešteto problemov, ki pestijo prebivalke in prebivalce te od prometa povsem razkosane četrti.

Na zboru SČS Nova vas bodo tokrat največ časa zagotovo namenili kanalizaciji in problemom meteornih vod, saj se jim bo pridružil g. Tacer, pri Nigradu odgovoren za to področje in poskusil odgovoriti na vprašanja, ki se jim zastavljajo.

Aktivni zboristi SČS Tezno so prepričani, da bodo številne probleme svoje močno degradirane četrti lahko reševali in rešili le, če bodo stopili skupaj, zato svoje sokrajanke in sokrajane ponovno vabijo, da se jim na zboru pridružijo, to vabilo pa velja tudi za ostale zbore.