Postani moderator zborov samoorganiziranih četrtnih skupnosti v Mariboru

Udeleži se delavnica moderiranja zborov SČS v soboto, 23. 8. 2014, od 10 do 16 ure, v prostorih Infopeke, Ob železnici 8, 2000 Maribor.

V Mariboru razširjeni zbori samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti se izvajajo na poseben način. Skupščine že več kot leto dni potekajo brez predsednikov, predstavnikov, sekretarjev in podobnih hierarhičnih družbenih funkcij. Da pa so debate na teh skupščinah vseeno enakopravne, strukturirane in plodne pa skrbijo moderatorji. Za doseganje željenih učinkov brez da bi vodili, morajo uporabljati posebne metode hierarhičnega organiziranja, ki zagotavljajo enakopravnost med udeleženci, nevtralnost in neavtoritarnost moderatorjev.

Na delavnici se bodo udeleženci seznanili s sledečim:

  • kako na zborih samoorganiziranih četrtnih skupnosti učinkovito komunicirati,
  • kako vzpodbuditi aktivacijo med udeleženci,
  • kako usmerjati in povezovati razpravo,
  • kako izluščiti prioritete,
  • kako doseči širši konsenz med udeleženci,
  • kako vzpostaviti delovno skupino.

Izvajalec: Iniciativa Mestni Zbor

Prijave: info@imz-maribor.org

Zadnji datum prijave: 21. 8. 2014