Zbori Samoorganizirane četrtne skupnosti Tezno
 
Lokacija: MČ Tezno | Panonska 12
 
Termin naslednjega zbora: četrtek, 13. 6. 2019, ob 18.00