Zbori Samoorganizirane četrtne skupnosti Tezno
 
Lokacija (ZAČASNA): MČ Tezno | Panonska 12
 
Termin naslednjega zbora: četrtek, 21. 3. 2019, ob 17.00