Zbori Samoorganizirane četrtne skupnosti Tezno
 
Lokacija: MČ Tezno | Panonaska 12 
 
Termin naslednjega zbora: četrtek, 22. 11. 2018, ob 17.00