Zbori Samoorganizirane četrtna skupnosti Studenci

Lokacija: MČ Studenci, Erjavčeva 43

Termin naslednjega zbora: četrtek, 20. 2. 2020, 18.00

Kontakt: studenci@imz-maribor.org

Vabilo: Natisni vabilo in ga izobesi