Zbori Samoorganizirane četrtna skupnosti Studenci

Lokacija: MČ Studenci, Erjavčeva 43

Termin naslednjega zbora: četrtek, 12. 9. 2019, 18.00

Kontakt: studenci@imz-maribor.org

Vabilo: Natisni vabilo in ga izobesi