Objavljeno: 12.03 2018
 
   
Kot na mnogi mariborskih ulicah, tudi na Korbunovi ulici v Studencih ključen problem predstavljajo tiste_i, ki svoja vozila namesto na svojih parcelah, parkirajo kar na ulicah.
 
Objavljeno: 30.01 2018
 
   
Šole in občina prepoznavajo, kako nevarne so šolske poti do vseh osnovnih in srednjih šol v četrti Studenci.
 
Objavljeno: 5.01 2018
 
   
Poleg bridke naslovne ugotovitve so se udeleženci dotaknili zamisli, da bi iz sramotnih točk na Studencih lahko črpali gradivo za podoben sprehod, kot je bil sprehod mimo projektov participatornega proračuna v Radvanju.
 
Objavljeno: 29.09 2017
 
   
Tudi na četrtkovem zboru samoorganizirane četrtne skupnosti Studenci so udeleženci razpravljali o vsebinah in praksah, ki kvarijo bivalno okolje tukaj živečih.
 
Objavljeno: 15.09 2017
 
   
Na koncu so se udeleženci vprašali, zakaj se bi morali z reševanjem teh problemov ukvarjati občani osebno, ko pa imajo za to predstavnike v MČ Studenci, zaradi tega so sklepe, ki so jih sprejeli, naslovili na MČ Studenc.
 
Objavljeno: 28.03 2013
 
   
Prioritetne naloge smo določili, napočil je čas za akcijo! Pridružite se nam na tretjem Zboru samoorganizirane četrtne skupnosti Studenci, v četrtek, 4. aprila 2013, ob 17. uri
 
Objavljeno: 13.03 2013
 
   
V četrtek, 7. marca se je na prvem zboru Samoorganizirane četrtne skupnosti Studenci zbralo preko 40 prebivalk in prebivalcev Mestne četrti Studenci.
 
Objavljeno: 4.04 2013
 
   
Na drugem zboru Samoorganizirane četrtne skupnosti Studenci, ki je potekal 21. 3. 2013 v prostorih CAAP-a, so se prebivalke in prebivalci Mestne četrti Studenci pobliže spoznali in skupaj dosegli konsenz o prednostni listi najbolj perečih problemih njihove skupnosti.
 
Objavljeno: 12.04 2013
 
   
Na tretjem zboru samoorganizirane četrtne skupnosti Studenci je bila izražena solidarnost v reševanju problemov in potreba po neposrednem in združenem delovanju celotne skupnosti.
 
Objavljeno: 15.05 2013
 
   
Udeleženci petega zbora Samoorganizirane četrtne skupnosti Studenci, ki je potekal 9. 5. 2013 v CAAP-u, so se na zboru osredotočili na problematiko izgradnje prometne obvoznice. Na zboru se je oblikovala nova delovna skupina za proračun.
 
Objavljeno: 7.05 2013
 
   
Udeleženci četrtega zbora Samoorganizirane četrtne skupnosti Studenci, ki se je odvijal 18. 4. 2013 v CAAP-u, so se tokrat podrobneje posvetili problematiki pomanjkanja otroških igrišč in igrišč za mladino kot tudi slabi prometni ureditvi v svoji četrti.
 
Objavljeno: 4.06 2013
 
   
Z udeleženci SKČS Studenci smo se 23. 5. 2013, ob 18h zbrali naValvasorjevi ulici 42 in se odpravili na obhod po mestni četrti Studenci, si ogledali kritične točke in odpirali pereče teme.
 
Objavljeno: 17.06 2013
 
   
Na sedmem zboru Samoorganizirane četrtne skupnosti Studenci, ki je potekal 6. 6. 2013 ob 18. uri v prostorih CAAP-a, so se udeleženci posvetili kritičnim točkam v svoji četrti, ki so si jih ogledali na obhodu mestne četrti.
 
Objavljeno: 1.07 2013
 
   
Podjetji, ki delujeta na območju bivšega Tekola–, se ukvarjata z zbiranjem, sortiranjem in nadaljnjo distribucijo kovinskih odpadkov ter gradbeništvom in trgovanjem z rabljenimi avtomobili. Z dejavnostmi povzročata neznosen hrup in umazanijo, ki je vidna že s prostim očesom.
 
Objavljeno: 21.10 2013
 
   
Predvsem pa smo razpravljali o pomenu samoorganiziranosti četrtne skupnosti, pomembnosti aktivnega udeleževanja zborov, reševanju že izpostavljenih problemov in o zavedanju ljudi, da lahko le s svojo aktivnostjo rešijo težave, ki jih pestijo.
 
Objavljeno: 18.11 2013
 
   
Želja tistih, ki se zborov udeležujejo, da v svoji četrti in tudi širše stvari premaknejo naprej, je močna.
 
Objavljeno: 10.02 2014
 
   
Z zbora prebivalcev SČS Radvanje prihaja podpora pri reševanju problematike mariborske obvoznice.
 
Objavljeno: 24.02 2014
 
   
Problematika obvoznice na področju Studenc in cest, ki v tem trenutku neupravičeno igrajo to vlogo, bo kmalu rezultirala v javni razpravi, na katero se povabijo odgovorni za projekt na občinskem in državnem nivoju.
 
Objavljeno: 9.03 2014
 
   
Na zadnjem zboru je bila ustanovljena delovna skupina, ki bo osmislila že zadnje podrobnosti javne tribune na temo nedokončane obvoznice. Skupaj s peticijo bo tudi zadnje, kar bo narejeno, preden se začne državljanska nepokorščina.
 
Objavljeno: 22.03 2014
 
   
Udeleženci zbora največ časa namenili načrtovanju javne tribune na temo ključnih prometnih problematih in akciji olepšanja Studencev.
 
Objavljeno: 7.04 2014
 
   
Na zboru SČS Studenci je nastala pobuda, da bi se prebivalci povezali in naredili igrišče za otroke, ker zaenkrat na območju njihove mestne četrti ni nobenega.
 
Objavljeno: 21.04 2014
 
   
Veliko neodobravanja in razočaranja je prejel negativen odgovor župana na vabilo o sodelovanju na javni tribuni v zvezi s prometno problematiko na Studencih
 
Objavljeno: 10.06 2014
 
   
Civilna iniciativa prebivalcev, ki se neposredno in vsakodnevno soočajo s problemi prometne preobremenjenosti (Erjavčeva in Limbuška cesta, Sokolska ulica …), si že 18 let prizadeva za razrešitev problema.
 
Objavljeno: 16.06 2014
 
   
Na Srednji prometni šoli se je odvil 23. zbor SČS Studenci. Tokrat se je na dnevnem redu znašla samo ena točka: prometna problematika na Studencih, natančneje, obljubljen in do danes neuresničen projekt podaljška Ceste Proletarskih brigad.
 
Objavljeno: 2.07 2014
 
   
 
Objavljeno: 15.09 2014
 
   
Tovorni promet predvsem prebivalcem Erjavčeve in Limbuške povzroča veliko materialno škodo, zaradi hrupa in onesnaženosti pa je močno prizadeto zdravje vseh v bližnji in širši okolici.
 
Objavljeno: 28.09 2014
 
   
Na zboru, ki je potekal v četrtek, 25. 9. 2014, smo govorili o uspešnosti zbiranja podpisov za pobudo podaljška Ceste Proletarskih brigad.
 
Objavljeno: 13.10 2014
 
   
Govorili smo tudi o možnostih obuditve delovne skupine, ki se je zavzemala za postavitev otroškega igrišča.
 
Objavljeno: 27.10 2014
 
   
Udeleženci so razpravljali tudi o moteči dejavnosti Tekola in Ecolaba. Prebivalci so resno zaskrbljeni zaradi (neznanega) vpliva, ki ga ima ta dejavnost na okolje in posledično zdravje.
 
Objavljeno: 7.11 2014
 
   
Studenčani zahtevajo, da se v občinskem proračunu rezervirajo sredstva, ki bi omogočila v roku dveh let zgraditev podaljška Ceste Proleterskih brigad.
 
Objavljeno: 23.11 2014
 
   
Poleg zastrupljanja zraka in smradu pa je problem tudi hrup, ki ga povzroča.
 
Objavljeno: 17.01 2015
 
   
V delovni skupini za podaljšek Ceste proletarskih brigad še naprej pridno zbirajo podpise v podporo reševanju dolgoročne cestne problematike Studenc. Trenutno imajo zbranih nekaj več kot 600 podpisov podpore.
 
Objavljeno: 6.12 2014
 
   
Z ustanavljanjem hčerinskih podjetij se poslovanje javnih podjetij vse bolj zamegljuje in bati se je, da se javno dobro prikrito privatizira.
 
Objavljeno: 16.02 2015
 
   
Odločili smo se, da izvedemo akcijo letakiranja in plakatiranja o problematiki Ecolaba, predvsem v neposredni okolici podjetja, obenem pa opozorimo tudi na druge probleme, ki zadevajo Studence.
 
Objavljeno: 1.03 2015
 
   
Na zboru so delovno skupino v naporih podprli tudi ostali udeleženci in se izjasnili, da bodo tudi sami pomagali po najboljših močeh, da se najde ustrezna rešitev.
 
Objavljeno: 16.03 2015
 
   
Udeleženec delovne skupine je poročal, da se je obrnil na predsednika mestne četrti in predsednika komunalne komisije, da bi organizirali sestanek ali na nivoju četrtne ali mestne skupnosti.
 
Objavljeno: 29.03 2015
 
   
Udeleženci so si ogledali video posnetke stanja in izvršenih posegov v okolici obrata ECOLAB. Vsak dan pripeljejo v obrat cisterne, ki skrivajo obvezne označbe kakšne vrste surovine prevažajo (ADR tablice) zato zbujajo sum, da se krajanom nekaj prikriva.
 
Objavljeno: 13.04 2015
 
   
Udeleženci tokratnega zbora na Studencih so znova poudarili pomen izgradnje podaljška Ceste Proletarskih brigad za njihovo kakovost bivanja. Pozvali so svet mestne četrti Studenci, naj bo tema naslednje seje sveta prav ta podaljšek.
 
Objavljeno: 24.04 2015
 
   
Po nekaterih zamerah, očitkih in slabi volji, so udeleženci zbora, predvsem delovna skupina za izgradnjo podaljška C. Proletarskih brigad ter svetniki MČ Studenci le našli skupni jezik.
 
Objavljeno: 22.05 2015
 
   
Jaro kačo okrog podaljška Ceste proletarskih brigad bodo na Studencih končno začeli reševati skupaj. Na zadnjem sestanku Sveta MČ Studenci in članov delovne skupine, ki se v SČS Studenci trudi, da se podaljšek končno zgradi, so dosegli dogovor o skupnem nastopu.
 
Objavljeno: 1.10 2015
 
   
Na zboru sta se nam namreč pridružila člana projekta Banka idej, v okviru katerega bodo obnovili ali postavili otroško igrišče. Da pride do postavitve igrišča v MČ Studenci v okviru Banke idej, je potrebna hitra akcija.
 
Objavljeno: 3.11 2015
 
   
Problematika med drugim obsega težki tovorni promet, speljan skozi spalno naselje po lokalni cesti, ki je vrh tega še črna gradnja, pa priklopnike, naložene z nevarnimi kemikalijami, ki nočijo kar pred dvorišči stanovanjskih hiš.
 
Objavljeno: 29.11 2015
 
   
Dober glas o uspehu participatornega proračuna v Radvanju je segel tudi v sosednjo četrt Studenci, kjer si člani zbora želijo, da bi se prav ta projekt že naslednje leto izvajal tudi pri njih.
 
Objavljeno: 13.12 2015
 
   
Stalni udeleženci so nakazali nekaj smeri in postopkov, s katerimi lahko novopridruženi pričnejo boj za uresničitev zahtev.
 
Objavljeno: 10.01 2016
 
   
Udeleženci so se na zboru seznanili, da se bodo z omrežninami, ki so se začele obračunavati s 1. januarjem 2016, pokrili stroški za izgradnjo kanalizacije in vodovoda na Kamenškovi in Korbunovi ulici.
 
Objavljeno: 24.01 2016
 
   
Na zboru so zaskrbljeni nad govoricami, da se pod Pekrsko gorco načrtuje izgradnja poslovne cone.
 
Objavljeno: 22.02 2016
 
   
Tokratni zbor na Studencih je kljub kislemu vremenu potekal v prijetnem vzdušju. Posvečen je bil informiranju o napredku pri reševanju težav, ki so se jih lotili udeleženci.
 
Objavljeno: 8.03 2016
 
   
Na preteklem zboru na Studencih so se udeleženci pogovarjali o napredku, ki so ga dosegli v preteklih dveh tednih.
 
Objavljeno: 22.03 2016
 
   
Skupina, ki se že nekaj časa ukvarja s Cesto proletarskih brigad, je na mestno občino poslala kopije okoli 600 podpisov.
 
Objavljeno: 6.04 2016
 
   
Na Studencih se je minuli četrtek v skrajšani obliki odvrtel zbor bolj informativne narave.