MESTNA DELOVNA SKUPINA ZA KOMUNALO

V vseh delujočih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnostih je v ospredju razprava o stanju na področju komunale in o delovanju javnih podjetij. Hitro smo spoznali, da so problemi s tega področja enaki ali podobni, seveda s svojo specifiko, v vseh MČ in KS. Na zborih prebivalcev smo se dogovorili in na ravni mesta oblikovali delovno skupino za komunalo (DS).