Namen, cilje in principe delovanja zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti najdete v predstavitveni brošuri.

Preberi | posreduj naprej | Pridruži se

We have gathered aims, goals and priciples, by which assemblies of self-organisied districts should comunicate and work in a booklet.

Read | share | join