>> Srečanje vseh moderatorjev je enkrat mesečno, takrat se medsebojno informirajo o delovanju in aktivnostih posameznih zborov.
>> Srečanje vseh moderatorjev in članov zborov je obvezno vsaj enkrat na leto.
>> Člani posameznih zborov podpirajo dejavnosti, delovanje in akcije posameznih zborov kot tudi skupnega mestnega zbora.