VABLJENI NA ZBORE SAMOORGANIZIRANIH SKUPNOSTI
V MARIBORU 6. 11. – 10. 11.

Samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti (SČS in SKS) delujejo v devetih mariborskih mestnih četrtih in dveh krajevnih skupnostih. Redno se sestajajo na zborih, večinoma vsakih štirinajst dni, vedno pa na istem mestu ob 18. uri. V tem tednu vas vabijo, da se jim pridružite na šestih zborih. V torek bosta zbora SČS Magdalena in SČS Radvanje. V sredo se sestanejo na zborih SKS Pekre ter SČS Tabor ter SČS Pobrežje. Na zbor SČS Center in Ivan Cankar pa vas vabijo v četrtek.

Medtem ko udeleženci zborov SČS Magdalena, kljub večkrat zastavljenemu vprašanju in podanih pobudah, še vedno nimajo odgovora, kaj bo s podrtijo v Magdalenskem parku, se Radvanjčani lahko pohvalijo z nekaterimi  pomembnimi premiki, ki so plod njihovih prizadevanj – od ambulante do skrbi za čisti zrak v četrti, pa pilotnega projekta participatornega proračuna (PP) itd. Žal pa slednji, kljub odličnemu odzivu prebivalcev, ni dočakal izvedbe kot je bila zastavljena in obljubljena s strani občinskih mož. Čeprav bi morali biti izglasovani predlogi krajanov v pilotnem projektu PP v vrednosti 97.000 evrov realizirani že konec lanskega leta, je do zdaj izvedenih le nekaj manjših, natančneje - porabljenih je bilo le 23.000 evrov. Še bolj pa krajane jezi dejstvo, da bi naj sodelovali tudi pri širitvi PP na šest četrti oz. KS, čeprav zdajšnji predlog občine, po katerem naj bi se PP izvajal, niti imena participatorni ne bi smel nositi. V predlogu se namreč občina z ničemer ne zavezuje, da bo izglasovano voljo prebivalcev upoštevala, niti, da bo za to namenila kakršnakoli sredstva. Zbiranje predlogov in glasovanje o njih, če jih zatem sveti mestnih četrti in krajevnih skupnosti po svoje uvrščajo v svoj plan (ali pa tudi ne) in tega plana tudi župan ni dolžan upoštevati in ga uvrstiti v proračun, je navadna predvolilna farsa.

Urnik zborov:

  • zbor SČS Radvanje >> torek, 7. 11., ob 18.00, MČ Radvanje, Lackova 43
  • zbor SČS Magdalena >> torek, 7. 11., ob 18.00, MISC INFOPEKA, Ob železnici 16
  • zbor SČS Tabor >> sreda, 8. 11., ob 18.00, MČ Tabor, Metelkova 61
  • zbor SČS Pobrežje >> sreda, 8. 11., ob 18.00, MČ Pobrežje, Kosovelova 11
  • zbor SKS Pekre >> sreda, 8. 11. 2017, 18:00, Dom kulture Pekre, Bezjakova 4
  • zbor SČS Center in Ivan Cankar >> četrtek, 9. 11., ob 18.00, Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16