Zbor SČS Magdalena, 26. 1. 2015


»Mic po mic …«

V Magdaleni se je na zadnjem zboru 26. 1. na dnevnem redu zvrstilo kar nekaj točk. Iz druge roke je bilo poročano o pozivu občine za širitev participatornega proračuna. V okviru predstavitve mestnega proračuna, ki so jo organizirali za svoje člane sveta, je član IMZ in predstavnik delovne skupine za participatorni proračun predstavil principe delovanja le tega in tako razblinil morebitne nejasnosti, na MČ pa so se odločili, da si tovrstnega projekta želijo v svoji četrti, kar je udeleženke in udeležence zbora zelo razveselilo.

Na zboru so bili/e informirani/e o končanem štirinajstletnem sodnem procesu v zvezi s spomeniško zaščiteno železničarsko kolonijo, natančneje - v zvezi s pravilnim razumevanjem statusa zemljišč okoli stanovanjskih stavb. Razsojeno je bilo, da so vsi vrtovi okoli zgradb funkcionalna zemljišča, ki spadajo k stavbi in so tako v (so)lasti vseh etažnih lastnikov.

Železničarska kolonija

Udeleženke in udeleženci zbora so dognali, da je čas, da se delovne skupine za drevesa sestanejo na skupnem sestanku, kjer bodo staknili glave ter načrtovali naslednje faze in izvedbo akcije »Pogrešano drevo«. Med pa tem še vedno poteka štetje manjkajočih dreves v četrti.

Beseda je nanesla tudi na smeti in neprimerno ravnanje z njimi, ter o ločevanju, ki to ni. Pogovor o smeteh pa se prav tako ni končal zgolj z negodovanjem. Hitro po tem, ko je bilo ugotovljeno, da Snaga razpolaga s poučnim gradivom v različnih oblikah, so se odločili, da jih pozovejo in povabijo, da na zboru prebivalcem/kam razložijo o ustreznih načinih ločevanja in odlaganja smeti. Skupno srečanje so videli tudi kot odlično priložnost, da dobijo odgovore na vprašanja, ki si jih v zvezi z odpadki in njihovo predelavo zastavljajo že dalj časa.

Naslednji zbor bo v torek, 9. 2. 2016, ob 18. uri v prostorih MISC INFOPEKA.