Zbor SČS Nova vas, 10. 12. 2015


»Da se čuje, da razmišljamo tudi drugače, kot oni razmišljajo.«

Najdlje delujoči zbor v občini Maribor, ta v Novi vasi, preseneča s svojo angažiranostjo, domiselnostjo in vztrajnostjo reševanja problemov v četrti. Na že 55. zboru MČ Nova vas so delovne skupine revidirale odgovore in pogovore z Mestnim redarstvom, Medobčinskim uradom za varstvo okolja in ohranjanje narave ter strokovnjaki, s katerimi so se pri svojih prizadevanjih posvetovali. Ker ponekod niso bili razumljeni, bodo svoje zahteve elaborirali in podkrepili z dokumentiranju stanja, na primer tistega z neustreno urejenostjo kapacitet za parkiranje avtomobilov. Zrelost in nežnost udeležencev na zboru je razpoznati v vsakem spoprijemanju s težavami, ki daje prednost strukturnim rešitvam namesto kaznovanju - kot v primeru parkiranja - in informiranosti ter strateškemu načrtovanju namesto slepemu zaletavanju z glavo v zid - kot v primeru rešitev za vztrajno propadajoča drevesa v četrti in po vsem mestu. Sklepi zbora za nove korake pri prizadevanjih bodo neizogibno obrodili sadove.

Na zboru sta bili prisotni tudi raziskovalki učenja skozi aktiviranje ljudi v svoji skupnosti, ki sta presenečeno sprejeli povabilo k prvi točki naslednjega zbora, ki smo jo naslovili Pogovor o skupnostnem izobraževanju in učenju skozi delovanje SČS Nova vas. Ta se bo zgodil v MČ Nova vas, po praznikih, 07.01.2016 ob 18.00.