Zbor SČS Radvanje, 3.3.2015


V Radvanju bi morali imeti »hišnika«

»Se spomnite človeka, ki smo ga včasih lahko dnevno srečevali pri čiščenju cest, obcestnih kanalov…? Rekli smo mu »bigmohar«. Bil je stalno pri roki, da je sproti počistil in popravil, kar je bilo potrebno. Še vedno mislim, da če hočemo lepše Radvanje, moramo spet imeti človeka, ki bo za to tudi skrbel,« je izpostavil udeleženec tokratnega zbora SČS Radvanje.

Mariborski turistični center pod Pohorjem se s svojim izgledom ne more pohvaliti, stanje se celo slabša, so ugotavljali krajani. Z neke vrste hišnikom, ki bi skrbel za čistočo in drobna popravila, hkrati pa opozarjal in osveščal, bi se podoba Radvanja lahko izboljšala. Spomladi načrtovani delovni akciji bosta zagotovo pripomogli temu. Skupaj z osnovno šolo Ludvika Pliberška, Turističnim društvom Radvanje in MČ, bodo udeleženci urejali ekološke otoke v Radvanju. Polepšali bodo zabojnike, obnovili oznake na njih, predvsem pa ozaveščali sokrajane o pomembnosti in pravilnosti ločevanja odpadkov. Tudi čiščenje in urejanje Poti na okope naj bi pripomoglo k lepši podobi kraja, predvsem pa prispevalo k ponovnemu ustvarjanju skupnosti. V akciji bo sodeloval tudi Forum socialnega podjetništva, ki z ekipo mladih brezposelnih preko javnih del v MOM odstranjuje posledice lanskega žleda.

Udeleženci tokratnega zbora so potrdili akt o ustanovitvi Samoorganiziranega sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin (SSVUJD) - Civilni nadzor in delegirali vanj svojega delegata. Delovne skupine so poročale o napredku pri delu, dogovorili pa so se tudi, da dva od njih obiščeta Urad za komunalo, promet in prostor, za katerega je bilo na zboru največ izpostavljenih problemov.