Zbor SČS Tabor, 14. 10. 2015


Če drevo izgine sredi ulice, pa se za opozorila nihče ne zmeni …

Sredin zbor na Taboru je bil spet razgiban in poln dobre volje. Moška stalna zasedba se je razveselila obiska medijev in družno so takoj jeli ugotavljati, kako v tem našem mestu javnih skrbnikove zelenega Maribora to zeleno prav malo briga, tako malo celo, da je že pridobivanje informacij o pristojnostih precej nemogoča naloga. Ker po enem letu ni napredka v boju za sistematično ohranjanje dreves v mestu, bodo v delovni skupini za drevesa poskušali prevzeti dobro prakso in izkušnje iz Ljubljane, kjer so pred letom dni sprejeli odlok, ki nalaga občini, da se vsako odstranjeno drevo nujno nadomesti z novim. Morda je v postopkih in argumentih, uporabljenih v Ljubljani kaj takega, kar utegne prepričati tudi vedno bolj kratkoviden mariborski mestni svet.

Na naslednjem zboru čez slabih štirinajst dni (28.  oktobra) si udeleženci želijo slišati tudi novega najemnika športno-rekreacijskega parka ob Metelkovi. Ker prebivalcem Tabora in Nove vasi spomini, ko so se igrali in družili na tem igrišču, ne bodo zbledeli, pozdravljajo dejstvo, da bo igrišče spet zaživelo, zanimajo pa jih predvsem vsebine, ki bi se po načrtih novega najemnika na tem prostoru odvijale.