Zbor SČS Tabor, 4.3.2015


Čistili bodo »pljuča« Tabora

Aktivni udeleženci zborov SČS Tabor so poskrbeli za dobro obveščenost sokrajanov in zato je bil tokratni zbor dobro obiskan. Veliko udeležencev je bilo na zboru prvič, kar pa se ni odražalo v novo izpostavljenih problemih, temveč v več konstruktivnih predlogih za njihovo reševanje. Osrednja točka dnevnega reda je bil Betnavski  gozd in predvidena akcija čiščenja sprehajalnih poti v njem. Zbora se je udeležila študentka Fakultete za šport, ki je opozorila na razpadajočo trim stezo v gozdu in se istočasno obvezala, da pripravi načrt za obnovo in ga pomaga uresničiti. Pridružila se je novoustanovljeni delovni skupini, ki bo pripravila akcijo čiščenja Betnavskega gozda ob Dnevu zemlje 22. aprila. Manjšo težavo trenutno predstavlja dejstvo, da vsaj začasno nimajo sogovornika, ki bi lahko izdal dovoljenje za akcijo. Večina gozdne površine je namreč v lasti Mariborske nadškofije, ki pa je prav zdaj v dogovorih z bankami upnicami zaradi hipoteke. Kdo bo upravitelj vnaprej, bo jasno konec marca, zato so udeleženci sklenili, da natančen potek akcije dogovorijo na naslednjem zboru. V Betnavskem gozdu, v delu, ki ga opravlja JP Mariborski vodovod, sicer že nekaj dni ekipa štirih delavcev v sklopu Foruma za socialno podjetništvo odstranjuje posledice lanskega žleda. Po pripovedi člana te ekipe, je dela za približno dva meseca, tako da bodo lahko ob delovni akciji združili moči.

Vsebina tokratnega zbora je bila skoraj v celoti namenjena okoljskim problemom. Udeleženci so ugotovili, da lahko prenekaterega rešijo sami. Lahko na primer ob prijetnem druženju pobarvajo igrala na otroškem igrišču, popravijo dotrajano klop, predvsem pa z opozarjanjem in ozaveščanjem sokrajanov poskrbijo, da bo njihovo okolje čistejše in prijaznejše.